Uddrag fra min bog; Hjertets Rejse – “Mindful Coaching tager Coaching et lag dybere”.

Coaching er et fremadrettet redskab, der med sin enkle opbygning hjælper klienten til at åbne for nye tænkemåder.
Derved bliver klienten i stand til skridt for skridt at ændre sine livsmønstre markant, og dermed opbygge en stærk selvtillid og tro på egne kompetencer.

Coaching er en metode til at guide og motivere gennem samtaler, aktiv lytning og opmuntring.
Betegnelsen ”coach” betyder oprindeligt ”vogn”, der bogstavelig talt bærer en person fra ét sted til ét andet. Altså er coachen et "transportmiddel" i overført betydning.

Når vi taler om coaching, som en form for vejledning, er ordet brugt metaforisk og som udtryk for en indre rejse.
Coachen er den person, der hjælper klienten til at udvikle psykiske eller praktiske færdigheder, dvs. ”flytte” sig fra et sted til et andet sted i deres resultater.

Coaching bliver defineret, som en refleksions- og samtalemetode, omhandlende personlig realisering af individuelle ressourcer.

I dag definerer coaches, som formidlere, der er i stand til at bevæge andre mennesker, og coachen bevæger kun klienten gennem spørgsmålene.
Klienten skal selv finde ud af, hvad løsningen er.

Coachen er klientens guide til at finde de svar, der allerede ligger gemt i hvert enkelt menneske.
Mange af vores forgængere har kigget til lignende coachende tanker: Sokrates, Rousseau, Kierkegaard, Nietzsche og Carl Rogers, for at nævne nogle.
Nutidens coaches beskæftiger sig med samme udfordringer, som de store tænkere og filosoffer. Der går klare linjer fra ældre filosoffer gennem psykologien og ind i moderne coaching.
Sokrates bliver ofte omtalt, som ophavsmanden til Coaching.
Sokrates fremhævede værdien af at lade mennesker besvare deres egne spørgsmål. Han havde en grundlæggende interesse i at skelne mellem sandt og falsk, og havde en ukuelig tro på det bedste i mennesket.
Denne tro er fundamentet i god coaching.
Coaches er ikke psykologer eller filosoffer, men coaching er baseret på elementer af psykologiske grundtanker, og fundamentale meninger fra filosofien. Min egen passion for coaching redskabet er drevet af, at jeg dybfølt tror på, at vi alle kan leve det liv, vi ønsker.

Jeg har siden, jeg var helt ung, blevet oprørt, når nogen forsøgte at stikke en mental kæp i mit drømme-hjul, og det har været benzin på bålet hver gang, nogen har forsøgt at stoppe mig i min fremdrift.

Coaching er et enkelt – ikke at forveksle med nemt – redskab.

Den dybdegående Coach vil kunne ændre liv til det bedre. Med respekt for individet og med indsigt i den menneskelige psykes krumspring og faldgruber, vil en coach med mindful tilgang kunne skabe ro og balance, samtidig med at glæde og begejstring kan vokse ud af de nye handle mønstre, som klienten bliver støttet i at tage ansvar for.

Hvad er din personlige motivation for at udvikle dig? Hvorfor er dette vigtigt for dig at bevæge dig nye steder hen på dit mentale vej kort?
Du kan købe bogen her på hjemmesiden - I menuen finder du siden "shop".

Kærlig hilsen
Sara Roland