Lederuddannelse

Be Change Lederuddannelse

God ledelse kræver mod, indsigt & personligt lederskab!

“Mange lederuddannelser tilbyder ensrettede værktøjer…
Vi styrker din individuelle ledelsesstil.”


Vi ønsker at give dig modet til at se dig selv dybt i øjnene, og bygge bro mellem dit personlige lederskab og din lederrolle.


Igennem 5 måneders intensivt arbejde med dig selv, både personligt og som leder, giver vi dig gennemprøvede og effektive værktøjer, som sikrer langsigtet positiv forandring.

Gennem en kraftfuld tilgang til kommunikation, den dybereliggende motivation og integrering af grundværdier, vil du blive styrket som menneske og som leder – du vil være en ‘Agent Of Change’, som går vejen og tager ejersskab for både udfordringer og styrker!

Hele uddannelsen er bygget op, så den rammer så mange essentielle elementer i dét, at kunne være et helt menneske. Hvilket er helt afgørende, for at kunne støtte andre.

Det handler ikke kun om de coachende spørgsmål eller kraftfuld kommunikation. Det handler først og fremmest om hvem er du selv – som person?!

Uddannelsen rummer mange dybdegående aspekter der gør din opdagelsesrejse ind i dig selv meget mere mulig.

Du får arbejdet med dine skyggesider – de lyse og mørke.

Du bliver bevidst om dine egne overbevisninger, både dem der støtter dig og dem som er gået hen og blevet uhensigtsmæssige.

I en undersøgelse, som er offentliggjort af interesseorganisationen Lederne, fremgår det, at hver femte leder i Danmark føler sig stresset. De skal lede og fordele arbejdet for tusinder af danskere, men alligevel formår de ikke at vurdere, hvor meget de selv kan håndtere.

Undersøgelsen, som ifølge Lederne viser et foruroligende højt antal stressede chefer, er foretaget af analyseinstituttet YouGov blandt 8.177 ledere, der skulle tage stilling til en arbejdsperiode på to uger.

18 procent af lederne svarer, at de »hele tiden« eller »ofte« føler sig stresset. 34 procent oplever »somme tider«, at presset bliver for stort. Hårdest ramt er linjeledere – altså personer med ansvar for medarbejdere.

Arbejdsmiljøchef hos Lederne Lars Andersen mener, at tallene er stærkt bekymrende.

»En stresset leder er en stækket leder. Når lederen er stresset, forplanter det sig både op og ned i organisationen og går i sidste ende ud over kvalitet, produktivitet og arbejdsmiljø,« siger Lars Andersen. (Kilde: Berlingske Karriere)

Alt for mange medarbejdere mener, at deres chef er det mest stressende ved deres arbejdsdag.
Vil du være med til at ændre det tal i en positiv retning?

Kulturen på en arbejdsplads kommer fra toppen, og siver nedad.
Derfor er det altid ledelsens ansvar at ændre kulturen og normerne.

Normer, kultur og spilleregler er netop hvor vi skal lede og finde svarene til hvordan vi kan ændre frygt til mod i alle dele af virksomheden!

For at ændre kulturen på en arbejdsplads må vi se på bagvedliggende mekanismer – blandt andet frygten for at bryde normer og ‘stå uden for’, hvis vi gør noget nyt.

Vi må helt ind i gruppe-psykologien, hvis vi for alvor skal forstå udfordringerne og vejen ud i en ny type lederskab.

Det teoretiske grundlag:

 • Kraftfuld kommunikation & coaching
 • NLP redskaber
 • Frygtens DNA – Neuro Science redskaber
 • Personligt lederskab – Work/Life balance
 • Change Barrier & Overbevisnings arbejde
 • Skygger og forhindringer i lederskab
 • Team Walk & Forandrings ledelse
 • Du får en mentor coach tilknyttet personligt under hele uddannelsen.


Walk The Talk!

Tilmeld mig lederuddannelsen!
 • Med denne dybdegående lederuddannelse får du en dynamisk og praksisorienteret uddannelse, hvor målet er, at du opbygger dine faglige og personlige ledelseskompetencer. 
 • Du får en værktøjskasse der styrker din egen personlige og ledelsesmæssige udvikling, og derved dine medarbejderes motivation.
 • Med denne uddannelse opbygger du dine ledelseskompetencer, og tager ledelse til helt nyt, autentisk og forankret niveau.
 • Undervisernes tilgang er teoretisk forankret og erfaringsbaseret. Underviserne har praktisk erfaring som ledere.
 • Din egen viden og erfaring bliver bragt i spil og dette gør, at du har mulighed for aktivt og personligt at forholde dig til opgaver og problemstillinger og du overfører, det du lærer, til din egen hverdag og erfaringer.
 • Gennem praktisk orienteret undervisning med relevante businesscases og løbende sparring med underviserne og de øvrige deltagere, får du forankret din viden med afsæt i din dagligdag.
Hvordan kan vi komme ENDNU længere?

Giv lederne i din virksomhed en fælles platform!

Denne uddannelse er også en oplagt mulighed for ledergrupper eller lederteams, der ønsker en fælles referenceramme.

Der er mulighed for, at flere fra samme virksomhed deltager på samme hold eller for at sende teams afsted på uddannelsen i mindre grupper eller enkeltvis.

Prisen er 47.475 kr. ex. moms.

Lederuddannelsen er fordelt over 5 moduler med undervisning 2 hverdage om måneden.

Undervisningen foregår tirsdag & onsdag, kl. 9 – 17. Lokation er fordelt over København og Hellerup.

Lederuddannelsen afsluttes med udstedelse af certificerings bevis.

 • Modul 1: D. 5 & 6 februar 2020
 • Modul 2: D. 4 & 5 marts 2020
 • Modul 3: D. 1 & 2 april 2020
 • Modul 4: D. 6 & 7 maj 2020
 • Modul 5: d. 3 & 4 juni 2020.
Tilmeld mig lederuddannelsen!
Læs om underviserne her!