Hvad Mindful Coaching er!

Mindful coaching er hvor mindfulness og coaching mødes – Det maskuline og det feminine, hvis vi skal over i den østlige filosofis mindset. Yin & Yang!

I mindfulness lærer vi at skifte fra handling til en tilstand af væren.
Handlings-tilstanden er typisk kendetegnet ved overbevisninger, tanker orienteret mod fortid eller fremtid, autopilot reaktioner eller impulser.
Være- tilstanden indebærer på den anden side begreber som proces, følelser, fokus på her og nu, dybereliggende intentioner og kreative valg.

Man kan sige, at mindfulness og meditation synes at være mere stille og medfølende, mens coaching foretrækker handling (mål og handlingsplaner).

Kombinationen forbedrer dog begge redskaber, siger en coachingundersøgelse, der fandt, at mindfulness-træning kombineret med løsningsfokuseret coaching, hjælper klienter med at nå deres mål på en langt sundere og hel måde.
Målene kommer ganske enkelt fra et mere autentisk sted i klienten, og derfor har det større positiv langtidsvarende effekt.

Forskning viser, at opmærksomhedstræning i minimum 8 uger bogstaveligt talt om-programmerer vores hjerner, og derfor er uddannelser og kurser af længere varighed bedre i stand til at hjælpe dig med et integrere en ny positiv livsindstilling.

Start din mindful coaching rejse her:

- Træn Yoga og meditation regelmæssigt.

- Hav en systemisk tilgang til coaching, "vær opmærksom" på de bredere områder, som du og dine klienter arbejder med. Her kommer coachingmodellen i spil.

- Fremgangsmåden i mindful coaching (og i livet) er ikke-dømmende, åben, nysgerrig og medfølende.
Forbered din egen opmærksomhed og nærvær inden hver coaching-session - dette kan tage så lidt som et par minutter.
Bevæg dig / gå dig f.eks. til en mindful opmærksom, eller sid i parken, bilen, kontoret mm - og vær opmærksom på din egen vejrtrækning i et par minutter.

- Inddrag vejrtrækning / mindfulness-praksis i coaching-sessioner, og som ”hjemmearbejde”, hvor det er nyttigt og passende for klienten.

- Hvis ordet mindfulness forstyrrer, skræmmer eller støder din klient, kan øvelserne kaldes centreringspraksis, vejrtrækningspraksis eller opmærksomhedstræning.

Mindfulness øvelser og tilgange vil hjælpe dine klienter (fra øverste leder til menig medarbejder) med at blive mere ressourcefulde og kreative, mere følelsesmæssigt intelligente, bedre i stand til at være modstandsdygtige og håndtere stress - forskningen støtter alt dette.

- Tag udgangspunkt i nutiden og i kropsbevidsthed i alle coaching sessioner. Benyt spørgsmål som kan belyse forskellen på tanker, følelser, kropslige fornemmelser, begivenheder - både fra din egen side og fra din klients side.

- Vær nysgerrig på alt, hvad der opstår, og undersøg mod det 'vanskelige' såvel som det 'lette'.

- Undgå overdreven fokus på resultatet, både for dig selv som coach, og for dine klienter.

Det kan være utroligt kraftfuldt (især for ledere, som er vant til at skulle have svar på alt) at sidde uden at kende svaret eller retningen, at være åben for, hvad der kommer frem på en ikke-dømmende, nysgerrig og medfølende måde.

- Vær medfølende med dig selv og dine klienter.
At øve opmærksomhed hjælper os med at udvikle medfølelse, som jeg mener er en central del af coaching.

Det kan være utroligt svært at være medfølende med sig selv, men det er værd at træne det aspekt.

- Sidst men absolut ikke mindst - Hav det sjovt!

I vesten tager vi ofte alting for alvorligt og kan lære meget af østlige filosofi...

- LEV dit liv - og vær venlig mod andre.

Ja, mindfulness hjælper os med at håndtere stress, være mere kreative, forbedrer vores kognitive funktion og dermed vores "præstation", men i sidste ende handler mindfulness for mig om at bringe glæde tilbage i vores liv og hos vores klienter.

Kærligst
Sara Roland