Filosofien bag Intuitiv Coaching

Filosofien bag Mindful & Intuitiv CoachingIRC betyder Intuitiv Respons Coaching -

 • Vær intuitiv i sit måde at møde / spejle det der bliver sagt og vist af klienten.
 • Giv respons, som er formet af ønsket om at spejle hele mennesket, som du sidder overfor, og vise dem med hele din tilstedeværelse, at de er mødt med åbenhed og rummelighed.
 • Coache - Stille åbne og afklarende spørgsmål. Tro på at når du stiller de helt rigtige og medfølende spørgsmål, så skaber du et rum, hvor klienten kan møde sig selv og åbne for de lag, som de har holdt tilbage (måske i årevis).

Metoderne bag metoden


- Intet står alene i psykologiens verden & Jeg har samlet det bedste af det bedste til IRC metoden.

 • Coachende spørgeteknikker, som altid handler om at tro på menneskets evne til forandring.
 • Metakognitive metoder til at iagttage sig selv i helikopterperspektiv.
 • Jungs skyggeteorier, som dykker ned i det ubevidste. Uden mørke er der intet lys...
 • Mindfulness, som giver nærvær, omsorg og accept af det der er lige nu.
 • Grundværdierne som pejlemærke - fyrtårnet i den stormfulde nat, som du altid kan finde hjem til.
 • Overbevisninger, som vi låser op for og derved hjælper dig til en fleksibilitet i tankerne.
 • Kropsbevidsthed og kropssprog, som gør at du intuitivt og nonverbalt kan møde klienten og mærke dig selv på en ny måde - Kroppen lyver aldrig.
 • Relational Frame Theory - En teori om sprog og kognition. Sprogets betydning, som hjælper dig til at forstå vigtigheden af de ord du vælger at sende ud i verden og hvordan ordene både taler fysisk ud i verden, men så sandelig også til din egen underbevidsthed.

 • CFT / Compassion Focused Therapy - En terapiform, som fokuserer på egenomsorg.