Be Change Coach uddannelse

Bliv certificeret coach hos en ICF godkendt coach uddannelse.

Kom med til Intro Workshop d. 15 september - Tilmeld dig nederst på denne side..

Den største gave du kan give dig selv, er at lære dig selv at kende og acceptere hele dig!

Elsker du at hjælpe andre mennesker?

Så er der en stor sandsynlighed for at du vil blive en rigtig god life coach...

Sandheden er at der har aldrig været mere brug for life coaches end nu - den verden vi lever i undergår en vigtig transformation!

Vi ønsker at arbejde på en anden måde og leve på en måde hvor vi føler os beriget - ikke kun økonomisk, men også sjæleligt.

Derfor er der brug for dygtige life coaches, som kan hjælpe mennesker til at tænke ud af boksen, og derved åbne op for en ny livstil, mindre stress og mere nærvær

Du vil allerede undervejs på coachuddannelsen, blive i stand til at hjælpe andre ved at coache i livsmål og personlig afklaring, - så mens du rykker dig selv, vil du kunne rykke andre.

Vil du gerne kunne hjælpe dig selv og andre til at leve livet fuldt ud?

Eneste forudsætning for at deltage på denne uddannelse, er at du brænder for at arbejde med dig selv og andre.

"At have valgt lige præcis denne coachuddannelse hvor nærværet er så stærkt er en af de rigtigste og vigtigste beslutninger, jeg nogensinde har truffet!" Tina Thiberg.

Vi tager coaching redskaberne seriøst, og går i dybden med både coaching redskaberne, værdigrundlaget, menneskeforståelsen og med dig som menneske, og fremtidig Coach.

Be Change er en forandringsskabende
coach uddannelse, som har rammen og indholdet for alle erhvervsgrupper.
Kort sagt - her er plads til alle!

Du lærer følgende på denne coachuddannelse:

Coach uddannelsen er ICF godkendt, hvilket betyder at du får et højt niveau af coaching redskaber, meget erfarne undervisere, og supervision mellem modulerne.

Supervisionen kan du også gøre brug af efter uddannelsen er endt, da vi mener at der altid skal være mulighed for sparring med en professionel kollega.

Den markante forskel på denne coachuddannelse, og andre på markedet er at vi fokuserer meget på sammenhæng mellem både krop og sind. Den kropslige tilgang kombineret med den mentale læring er meget effektiv og gavnlig, når vi vil skabe vedvarende positiv forandring.


Du kan starte egen virksomhed eller arbejde som coach hos virksomheder, hvor du blandt andet kan afhjælpe og forebygge stress. Selvom vi ikke kalder os stresscoach uddannelse, så vil du lære mange stress reducerende redskaber, og blive i stand til at coache stressramte.

Denne coachuddannelse vil give dig viden og forståelse for den menneskelige psyke, der udvikler dig og skaber vedvarende positive resultater.

Underviserne er meget erfarne indenfor deres specialer, og de brænder for at give deres viden videre til dig.

"At tage Be Change coaching uddannelsen, har været den bedste beslutning, jeg hidtil har taget. Der er et stort fokus på den enkelte person, og der er masser af plads til både at blive hørt og set. Det gør, at man lærer endnu mere og udvikler sine kundskaber for coachingens teknikker på et endnu dybere plan." Laura Nicolaisen.

Næste hold starter d. 1 november 2019.

Vi har mindre hold, som sikrer tid til den enkelte elev.

Du er velkommen til at sende en ansøgning - klik på linket.

Se alle datoer nederst på denne side

Prisen kr. 33.995,- er inklusiv individuel supervision mellem modulerne, ICF godkendt certificering, materialer og opfølgende supervision efter certificering.

Det teoretiske grundlag for Be Change Coachuddannelsen er:

Under hele uddannelsen vil vi vende tilbage til udviklings psykologiens teorier - Hvordan blev vi formet, som børn og hvordan vi er påvirket af vores historie, som voksne.

Egoets frygtstrategier. Lær din frygt at kende, og lær at rykke andre ud af deres frygt. I stedet for frygt lærer vi dig at tage personligt lederskab - en ny kraftfuld væren i livet.

Skyggearbejdet - Alt det vi ikke vil vedkende os om os selv, holder os tilbage! Her ligger alt guldet begravet, og dette redskab vil rykke dig og dine klienter meget langt væk fra fortidens trange mentale rammer.

Kognitiv coaching - Menneskets mentale evner, og erkendelsesprocesser
Vi fletter følgende redskaber ind, for at danne et helhedsbillede af menneskets psyke:

Overbevisninger - Vores falske sandhed, som holder os fast i gamle mønstre

Yoga åndedrætsteknikker, som giver dig og dine kommende klienter en dybere kontakt til følelser og "guldet" i det underbevidste.

Mindfulness - Lær at lave guidede visualiseringer, og lær at acceptere dig selv, som det hele menneske du er.

Personligt lederskab - Giver dig indblik i hvor du spænder ben for dig selv, og hvor du allerede nu har styrker.

Hesteassisteret coaching - Et spejlings-redskab, som giver dig indsigt i dit kropssprog, dine valg i livet, og din kommunikation.

Start på din coach uddannelse hos Be Change og få en coach uddannelse af høj kvalitet!

Uddannelsen er bygget op omkring forbindelsen mellem sindet og kroppen.

Vi forbeholder os retten til ændringer i af indhold på modulerne, og ændringer i forhold til underviserne.


Vi åbner op for hvad coaching kan som kommunikationsredskab.
Indledende introduktion til rollen som Coach, herunder introduktion til ICF's 11 kernekompetencer, som vi følger hos Be Change.
Lær at stille de coachende spørgsmål, som vil give klienten nye perspektiver. Som coach tror vi på at mennesker har svarene i sig selv, og de coachende spørgsmål åbner op for de indre sandheder.
Forhindringer / Egoets frygtstrategier. Alt det der forhindrer mennesket i at leve livet fuldt ud.
Lær en række effektive redskaber, der giver dig en forståelse for hvordan vi er styret af frygt, og hvordan vi kan vende frygt til flow. Få kendskab til de tanker der holder os tilbage, som er dråber der får glasset til at blive fyldt med svigt af os selv = stress.
Det der ofte står i vejen for vores glæde er frygten for at fejle, og frygten for succes.
Gå i dybden med din egen frygt, og oplev langt større bevægelsesfrihed.
Lær at give konstruktiv feedback.
Lær at sætte rammen for din coachende tilstand og afdæk din klients tilstand med Pyramidemodellen.
Lær at benytte 80/20 procent reglen, så du bliver "hjemme" på egen banehalvdel, og bevarer din professionelle støttende rolle.
Gennemgang og træning af trin 1 – 2 i Be Change coachingmodellen.

 

På dette modul vil vi arbejde med frigørelse fra hæmmende tankemønstre!
Lær hvordan skyggearbejdet kan sætte dig fri. Vi går i dybden med spejling og skygger
Lær hvordan enkle og effektive yoga øvelser kan styrke din vejrtrækning, så du kan komme i en sund kontakt med din krop, og dine følelser.
Lær om nonverbal kommunikation - Kroppen er sindets kompas, og når vi lærer at navigere efter kroppens signaler, kan vi opnå et langt mere balanceret liv.
Vi kommunikerer nonverbalt 80% af vores liv, og derfor er det vigtigt at være bevidst om hvad vi sender ud. Det vi sender ud, får vi tilbage!
Gennemgang og træning af trin 3 – 4 i Be Change Coachingmodellen.


Den falske komfortzone. Lær din komfortzone og kende, så du kan navigere frit i dit liv.
Kraftfuld kommunikation.
Lær hvordan autentisk kommunikation, som gør dig mere tydelig, kan påvirke både krop og sind.
Lær de dybdegående og effektive kommunikations redskaber, som gør dig mere tydelig, og styrker dine relationer, både på jobbet og privat
Gennemgang og træning af trin 5 – 6 i Be Change coachingmodellen.

 

Personligt lederskab
På dette modul kigger vi på psykologien bag det personlige lederskab, og din nye viden om dig selv vil bane nye veje fremadrettet.
Lær at tage de modige skridt der skal til for at skabe vedvarende positiv forandring!
Er du ydre eller indrestyret? Vælger du dig selv til, eller varetager du oftest andres behov? Evnen til at skabe balance i hvad du er styret af, er essentielt for at kunne leve et liv med glæde og overskud.
Træning af trin 1 – 6 i Coachingmodellen.


Bliv helt skarp på din vigtige rolle, som inspirerende coach, på din professionelle vej og din vision fremadrettet.
Opsummering af overbevisninger & skygger.
Helle underviser i evnen til selvregulering.
Når vi arbejder med coaching, så ved vi at forhindringerne kan være mange, og ofte helt skjulte for os selv.
Derfor handler modul fem primært om at give slip i frygt, så I kan gå ud i verden med al Jeres unikke power og visdom!

 

På dette modul forbereder vi din kommende certificering, og der bliver mulighed for at fejre dit forløb, og alle de redskaber du nu er fortrolig med og kan benytte med klienter, som dybtgående Be Change Life coach.
Vi slutter uddannelsen af med en dag i hjertets tegn. Den sidste dag på coachuddannelsen bruger vi på at blive spejlet i hjertes vej, og vi bruger heste som spejl.
Derfor bruger vi heste:
At arbejde med hestene som spejl, er en genvej til at opnå stor indsigt omkring dig selv, og din væren.
Hesten fastholder deltagerne i nuet, - hesten er altid ærlig i sin væren, og hjælper derved deltagerne til at være autentiske.
Hestenes signaler er langt mindre komplekse end menneskets, og er derfor en stor hjælp for mennesker til at bryde sociale barrierer. Den reducerede mængde af sociale informationer som skal bearbejdes, åbner op for langt højere social forståelse og interaktion end ellers muligt.

De fleste elever har sagt, at præcis denne dag med hestene, har gjort kæmpe indtryk på dem, og givet dem uvurderlige indsigter om dem selv - dette gælder også de elever, som var bange for heste inden.
Det kræver ingen særlige erfaringer med heste, ej heller skal man ride på denne dag - al arbejde foregår fra jorden, og under sikre rammer.

 

Få en smagsprøve af hvordan det er at deltage hos Be Change - en ICF godkendt coachuddannelse.

København d. 15 september 2019, kl. 10.00-15.00.

Hvad du konkret får ud af intro workshoppen:

En fornemmelse af hvad coaching kan rykke ved i dit liv.

Et indblik i dit personlige lederskab.

En klar fornemmelse af hvilke overbevisninger der står i vejen for dit personlige lederskab.

Redskaber til at arbejde med dine hæmmende overbevisninger.

 
 

Datoer for holdene:

Forår 2019:Modul 1: d. 8 - 10 marts 2019

Modul 2: d. 5 - 7 april 2019

Modul 3: d. 31 maj - 2 juni 2019

Modul 4: d. 9 - 11 august 2019

Modul 5: d. 6 - 8 september 2019

Modul 6: d. 5 & 6 oktober 2019


Uddannelsens varighed:

6 moduler fordelt på 3 månedlige undervisningsdage inkl. certificering.

Undervisning i tidsrummet 10.00 -16.30.

Efterår 2019:Modul 1: d. 1 – 3 november 2019

Modul 2: d. 6 – 8 december 2019.

Modul 3: d. 10 – 12 januar 2020

Modul 4: d. 7 - 9 februar 2020

Modul 5: d. 6 - 8 marts 2020. Dette modul er internat i Tisvildeleje.

Modul 6: d. 4 & 5 april 2020


Uddannelsens varighed:

6 moduler fordelt på 3 månedlige undervisningsdage inkl. certificering.

Undervisning i tidsrummet 10.00 -16.30.