Bliv mindful coach med et højt niveau af professionel og menneskelig integritet.
KUN 1 plads tilbage!

Vi tilbyder dig et gennemprøvet ICF-akkrediteret coaching program med en høj læringskurve.

Mindful coaching er hvor mindfulness og coaching mødes!

Det maskuline og det feminine, hvis vi skal over i den østlige filosofis mindset - Yin & Yang!

I mindfulness lærer vi at skifte fra handling til en tilstand af væren.

Handlings-tilstanden er typisk kendetegnet ved overbevisninger, tanker orienteret mod fortid eller fremtid, autopilot reaktioner eller impulser.

Væren-tilstanden indebærer på den anden side begreber som proces, følelser, fokus på her og nu, dybereliggende intentioner og kreative valg.
Man kan sige, at mindfulness og meditation synes at være mere stille og medfølende, mens coaching foretrækker handling (mål og handlingsplaner).

Kombinationen forbedrer dog begge, siger en coachingundersøgelse, der fandt, at mindfulness-træning kombineret med løsningsfokuseret coaching, hjælper klienter med at nå deres mål på en langt sundere og hel måde.

Allerede i begyndelsen af forløbet, vil du opleve større selvsikkerhed og mærke fornyet glæde.
Du vil være i stand til at navigere i forandring og hjælpe dine kolleger og kommende klienter med at opnå selvbevidsthed og med at føle sig stærke i livet og i et hurtigt skiftende miljø .

Vi stiller skarpt på forbindelsen mellem sindet og kroppen.

Den vigtigste rejse du kan tage på - er rejsen fra dit hoved til dit hjerte!

Vi træner dygtige og dybdegående mennesker i vores ICF godkendte 6 trins holistiske coaching model


Lever du det liv du virkelig ønsker?


Forbindelsen mellem sindet og kroppen er i fokus under hele forløbet, og du får mulighed for at opleve hvordan en kropsterapeutisk behandling føles.

Underviserne brænder for at give deres viden videre til dig.

"At blive certificeret hos Be Change har været den bedste beslutning, jeg hidtil har taget. Be Change har små trygge hold med plads til den enkelte person, og der er masser af plads til både at blive hørt og set. Det gør, at man lærer endnu mere og udvikler sine kundskaber for coachingens teknikker på et endnu dybere plan." Laura Nicolaisen.

Næste hold starter d. 4 september 2020.

Vi har mindre hold, som sikrer tid til den enkelte elev.


Prisen for coach uddannelsen er 26960,- Inklusiv mentor coaching, 1 kropsterapeutisk session, ICF godkendt certificering og materialer.
Det er muligt at dele betalingen op i rater.

Se alle datoer nederst på denne side

Vi forbeholder os retten til ændringer. Vi garanterer at du modtager den lovede undervisning.

Den transformerende coachingmodel.
- Mindfulness & Coaching.
- Lær hvad coaching er og hvordan vi hos Be Change benytter en mindful tilgang til at arbejde med målsætning.
- Introduktion til den professionelle rolle som en coach, herunder ICF 11-kernekompetencer, - kernen i transformerende coaching.
- Forskellen mellem coaching, mentorskab og ledelse.
- Coaching er et samarbejde mellem klient og coach, og coachen tror altid på individets mentale evner.
- Brug af coaching; Hvordan coaches og ledere bruger coaching for at blive mere opmærksomme, nærværende, kreative og vellykkede.
- Negative overbevisninger og måden, de kontrollerer vores underbevidste sind på.
Gennemgang og træning af trin 1 – 2 i Be Change coachingmodellen.

 

Personligt lederskab, Indre barn arbejde & Skyggearbejdet.
- Kend dine egne styrker og svagheder. Det er to sider af den samme historie, og du bliver trænet i at identificere dine blinde vinkler samt hjælpe andre til at gøre det samme.
- Skyggearbejdet - Alt, hvad vi ikke ønsker at vedkende os og tage ejerskab for, holder os tilbage fra at udforske vores fulde potentiale.
Dette fantastiske transformationsværktøj vil vende din verden på hovedet og hjælpe dig med at vokse i alle aspekter af dit liv.

På dette modul vil du blive guidet til at finde et tema, som fylder i dit liv - et område du vil have ryddet op i. Det kan være alt fra økonomi til parforhold.
Vi arbejder med dit tema igennem hele uddannelsen.
- Gennemgang og træning af trin 3 – 4 i Be Change Coachingmodellen.


Egoets frygtstrategier & Kraftfuld kommunikation.
Bliv ven med din frygt, og lær at hjælpe andre med at gøre det samme.
Vi lærer dig at identificere frygt og erstatte den med personligt ledersskab.
- Kraftfuld kommunikation.
I erhvervslivet og i din private ramme er det vigtigt, at du kan kommunikere kraftfuldt for at opbygge stærke tillidsfulde relationer.
Kraftig kommunikation handler om at vide, hvordan du får dine budskaber ud på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt, og vide hvornår du skal lytte snarere end at tale.
Det handler om at vide, hvordan du får det bedste resultat for dig, dine kolleger og dine nærmeste.
Gennemgang og træning af trin 5 – 6 i Be Change coachingmodellen.

 

Motivation & Essens.
I løbet af dette modul vil dit personlige ledersskab blive hjulpet frem i lyset ved hjælp af bl. andet hesteassisteret coaching.
- Heste kommunikerer nonverbalt og har intuitivt evnen til at hjælpe dig til at få øje på dine blinde vinkler. De er kærlige og de er udpræget flokdyr, og vi kan lære SÅ utrolig meget af disse prægtige dyr.
Dette kræver ingen forudgående kendskab til heste, og du er i trygge hænder - jeg har undervist i heste assisteret coaching i mange år.
Her er det min rolle at guide dig, så du er tryg! Jeg hjælper dig med at få øje på det spejl, som hesten repræsenterer i selve sessionen.

Ryd op i dit liv! Her går vi konkret til værks og får ryddet op de områder af dit liv, som trænger til kærligt eftersyn for at du kan frigøre positiv rettet energi - også kaldet Chi (livsenergi).
Design det liv du gerne vil leve, og tag de handlingsskridt der skal til for endeligt at rydde op i det tema, som du valgte på modul 2.
Træning af trin 1 – 6 i Coachingmodellen.


Bliv helt skarp på din vigtige rolle, som inspirerende coach, på din professionelle vej og din vision fremadrettet.
- Når vi arbejder med coaching, så ved vi at forhindringerne kan være mange, og ofte helt skjulte for os selv.
Derfor handler modul fem primært om at give slip i frygt, så I kan gå ud i verden med al Jeres unikke power og visdom!.

 

Skriftlig og mundtlig certificering.
VI fejrer dit forløb, og alle de redskaber du nu er fortrolig med og har integreret i dit eget liv.

 

Kom til gratis intro aften d. 1 juli 2020.

 
 

Datoer for næste hold:

Efterår 2020:Modul 1: d. 4 - 6 september 2020

Modul 2: d. 2 - 4 oktober 2020.

Modul 3: d. 6 - 8 november 2020

Modul 4: d. 4 - 6 december 2020

Modul 5: d. 15 - 17 januar 2021.

Modul 6: d. 13 & 14 februar 2021


Uddannelsens varighed:

5 moduler fordelt på 3 månedlige undervisningsdage + 2 dages certificerings modul med afslutning.

Undervisning i tidsrummet 10.00 -16.30.7 coachende skridt ud af din hæmmende komfortzone!


1. Træn modet til at vende blikket indad.
Det første og vigtigste skridt, er at erkende dine behov, dine længsler og drømme, - uden at affeje dem ved første tanke.
Hvor end dine drømme og behov ligger, så lad dem vokse i dig. Hvad vil du rigtigt gerne, hvis du turde springe ud af din komfortzone?

Mærk efter... Hvilke mål er virkelig vigtige for dig – også selvom du løber en risiko?
Øv dig også i at sætte ord på de mere komplicerede følelser og behov dine følelser, måske bare i dit eget selskab, til en start, - og læg mærke til hvor mange restriktioner du har lagt på din autenticitet og derved dine drømme.
For eksempel pga frygten for at gøre andre kede af det, og måske støde dem fra dig i din vej frem i dit eget lys.

Tænk over, hvad der bremser dig i at tage springet?
Husk du afgiver din indre styrke, når du undertrykker dine egne behov i et forsøg på at tilfredsstille andre, og du risikerer at miste dig selv.

Ensomhed er når vi forlader os selv, i forsøget på at imødekomme andres behov, som ikke giver genklang inde i os…

Ofte skal vi øve os i at acceptere vores følelser, særligt dem, som vi ikke synes er ’pæne’.
For eks: ”Jeg bliver stresset, når jeg skal besøge min demente mor fem gange om ugen på plejehjemmet”.
Ajjjj… det kan vi da ikke tillade os at føle!! Og da slet ikke tillade os at sige det højt!

Ganske rigtigt vil mange blive stødt, hvis vi siger den slags ’u-pæne’ ting højt.
Husk på at hvis de bliver provokerede er det deres egne følelser og behov, som de ikke kan rumme.

Dit mod til at udtrykke dine følelser ærligt kan også virke inspirerende, så andre får mod til at vende blikket indad.
Så øv dig i at sætte ord på.

Hellere være ærlig med din frustration over dine besøg hos din mor, og måske endda skære ned på antallet af ugentlige besøg, end lade det hobe sig op inde i dig.
På den måde bliver din ægte kærlighed til hende meget mere synlig, for dig selv – og bonus – også for hende.

2. Det er dig, der må tage springet!
Vent ikke på, at situationen ænder sig af selv, eller nogle andre gør dine drømme til virkelighed... Det er dig, der har ansvaret for at springe ud af din komfortzone.

Hvis du fx ser dig selv som et offer, så er det svært at komme ud af komfortzonens fængslende jerngreb og ændre din situation.
”Jeg kan jo ikke gøre for, at min mand er mig utro, eller der er et dårligt arbejdsmiljø på arbejdet,” tænker du måske som offer.
Men jo, du kan tage ansvar for den måde, som du er i relationerne på – træd ud af komfortzonen, hvor du forholder dig som et passivt offer og bliv aktiv handlende i stedet for – ændr fx i de relationer, der går dig på.

3. Omfavn frygten!
Når vi skal hoppe ud i noget nyt, så er frygten ofte en tro rejsemakker:
Du føler dig urutineret og bange for at begå uigenkaldeligt fejltrin - Skal jeg virkelig sælge min lejlighed og flytte på landet? Hvad nu hvis jeg bliver ensom?

Når du mærker frygten snige sig ind på dig, på trods af at du samtidig føler dig draget mod en bestemt handling, så omfavn frygten. Den skal fx ikke bremse dig i at flytte i et fint lille hus med bindingsværk, selvom du forlader den trygge komfortzone.

Frygten minder dig blot om, at dette er vigtigt for dig – og du derfor også har noget på spil, hvilket sætter følelser i gang. Din indre kritiker vil altid komme med forsøg på at holde dig tilbage – det er den side, der er bange.

Tal kærligt, men også bestemt til kritikeren, så den ikke holder dig nede. Dermed tager du endnu et skridt ud af den hæmmende komfortzone.
4. Definér din komfortzone!
Det er selvfølgeligt forskelligt fra person til person, hvordan du kommer ud af komfortzonen, alt afhængigt af hvordan din komfortzone ser ud, så brug derfor tid på at tænke over, hvad der kendetegner din komfortzone.

Nogle har brug for at springe ud i det vilde og vovede, mens andre har brug for at sætte farten ned. Nogle er forandringsjunkier og leder hele tiden efter nye personlige grænser, som de kan bryde ud af.

Deres komfortzone er rent faktisk forandringen i sig selv, da det mest skræmmende for dem vil være ro og hverdagsliv. Så det at hoppe ud i rutiner og hverdag er her, hvor du kan begynde, hvis du hører til denne gruppe.

Andre bygger en mur omkring dem, der kan beskytte mod livets uforudsigelighed. De har det bedst med trygge rammer og nul risiko. Hører du til sidstnævnte gruppe, kan du begynde med at løbe en lille risiko hver dag for at øve dig i ikke altid at være i komfortzonen.

6. Lad ikke fortiden styre dig!
Igennem vores liv handler ud fra en række mønstre og overbevisninger, som er etableret i vores barndom, som kan være mere eller mindre hensigtsmæssige.

Det kan være, at dine forældre fx havde for få penge, da du var barn, og derfor er du super bange for at ende i samme situation. Den frygt kan
holde dig tilbage ift. at turde overskride din komfortzone: ”Jeg tør ikke springe ud i drømme projektet, fordi det bliver nok en fiasko, og jeg ender fattig
som min mor og far.” Men tænker du sådan, bliver du fastlåst i komfortzonen.

Du må acceptere og erkende dine mønstre på godt og ondt, men ikke lade dem styre dig. Spring ud i det, selvom erfaringer fra fortiden kan
forstyrre. Husk ingen undskyldning vil kunne lindre din egen sorg ved at have ladet dig hæmme af begrænsende overbevisninger.

7. Handling giver flow!
Når du først er trådt ud af din komfortzone, så kan du opleve et enormt flow.
Du kommer nemlig ikke i flow af at tænke dig til handlingen, men først når du rent faktisk gør det, fordi du forlader den energiforladte komfortzone til fordel for et sted, hvor du ønsker at være – et sted, der giver dig energi.

Det kan dog også føles skræmmende, da det ikke er sikkert, at du lige med det samme opnår den store glædes-følelse, som du forventede.
Der er kun en kur mod dette: at blive ved med at tage skridt i den retning du ønsker...!

Du VIL blive bedre og bedre til at være i at handle – og på et tidspunkt vil det føles helt naturligt.
Hvad enten du taler til store forsamlinger, skifter branche til konditor eller er taget til Thailand for at starte et resort.

I bund og grund er der kun én effektiv måde, at bryde med din falske komfortzone, - nemlig ved at gå ud i livet, tage de chancer, som kræves for at opnå din drøm, og leve efter dine sande behov.
Ingen undskyldning vil nogensinde overdøve din egen sorg over at have ladet dig hæmme af begrænsende overbevisninger.

Du afgiver din indre styrke, når du forlader dig selv i forsøg på at tilfredsstille andres syn på verden, og din plads i deres verdensbillede.
I dit voksenliv er der kun én person, der kan forlade dig, - nemlig dig selv… Når du forlader dig selv, så afgiver du din styrke og sjælefred.

Hver gang du går på kompromis med dine sande behov, og mærker smerte eller afsavn, så forlader du dig selv.
Naturligvis skal vi være i stand til at indgå kompromisser, for at være en del af det sociale fællesskab, og det er der intet galt med – tværtimod.

Min påstand handler om de store områder i dit liv – dine værdier – dit kald.
Pas på disse områder, de er en del af dig, og de spreder positiv energi ud i alle dine celler, og i din omverden.

’Hemmeligheden’ bag de syv genveje ud af komfortzonen er; at via handling rykker du dig fra smerte til mod.
Hele styrken ligger i handlingen! Kærlig hilsen Sara Roland


Den vigtigste opgave som coach...... Er at hjælpe vores klienter til at identificere den frygt de har, som står i vejen for at de lever deres fulde potentiale.

Først og fremmest må vi lytte, så vi derved kan opfange alle de ubevidste tankemønstre der kommer fra klienten, som afslører deres frygt. Der kommer altid ledetråde, - ofte allerede når klienten taler om målet, og drømmen.

Derefter må vi hjælpe klienten til at se den frygt i øjnene, og stille spørgsmål, som bløder op for de begrænsende tanker klienten har.

Vi taler meget om frygt hos Be Change, - fordi vi er ikke bange for at sætte ord på det der kan virke tabubelagt.

Hos os elsker vi at afdække frygten, og finde den frem under hver en lille sten, så den ikke længere ubevidst kan styre vores tanker, og derved også vores valg.
Når du har gennemgået Be Change coachuddannelsen, vil du være tryg I at navigere i begrebet frygt.
For på denne uddannelse lærer du, at når vi kan identificere, og bearbejde vores frygt, så kan vi begynde at leve fuldt ud - et skridt af gangen... Du vil begynde at handle på ting, som før skræmte dig!

Den følgende tekst fra Marianne Williamsons bog Return To Love, som jeg har tilpasset en smule. Det er den mest inspirerende tekst jeg kender, som omhandler frygt, og vores skjulte potentiale!
Jeg håber du vil blive lige så inspireret af den, som jeg blev første gang jeg læste den, og som jeg stadig bliver hver gang jeg læser den...!

Vores dybeste frygt er ikke, at vi er føler os utilstrækkelige, og at holder os selv tilbage.
Vores dybeste frygt er, at vi besidder uendelig styrke, og lys.

Det er vores lys, ikke vores mørke, som skræmmer os mest.

Vores ubevidste indre kritiker spørger os; Hvordan kan jeg tillade mig at være strålende, smuk, talentfuld?

Faktisk bør spørgsmålet være; Hvordan kan du tillade dig selv at holde dig selv tilbage et helt liv?

Når du underspiller dig selv og dine evner, så tjener du ikke dig selv, ej heller andre.

Der er intet inspirerende eller oplyst i at nedgøre dig selv og dine drømme, så andre mennesker ikke vil føle sig usikre omkring dig.

Vi har alle lov til at skinne, som børn gør.

Vi blev født for at manifestere det lys, som er i os.

Det er ikke kun i nogle af os; det er i alle - uden undtagelse!

Når vi lader vores eget lys skinne, giver vi derved andre mennesker mulighed for at gøre det samme.

Når vi befries fra vores egen frygt, frigør vores vores modige og autentiske handlinger automatisk andre fra deres frygt.
Kh Sara Roland


Uddrag fra min bog; Hjertets Rejse - "Mindful Coaching tager Coaching et lag dybere".Coaching er et fremadrettet redskab, der med sin enkle opbygning hjælper klienten til at åbne for nye tænkemåder.
Derved bliver klienten i stand til skridt for skridt at ændre sine livsmønstre markant, og dermed opbygge en stærk selvtillid og tro på egne kompetencer.

Coaching er en metode til at guide og motivere gennem samtaler, aktiv lytning og opmuntring.
Betegnelsen ”coach” betyder oprindeligt ”vogn”, der bogstavelig talt bærer en person fra ét sted til ét andet. Altså er coachen et "transportmiddel" i overført betydning.

Når vi taler om coaching, som en form for vejledning, er ordet brugt metaforisk og som udtryk for en indre rejse.
Coachen er den person, der hjælper klienten til at udvikle psykiske eller praktiske færdigheder, dvs. ”flytte” sig fra et sted til et andet sted i deres resultater.

Coaching bliver defineret, som en refleksions- og samtalemetode, omhandlende personlig realisering af individuelle ressourcer.

I dag definerer coaches, som formidlere, der er i stand til at bevæge andre mennesker, og coachen bevæger kun klienten gennem spørgsmålene.
Klienten skal selv finde ud af, hvad løsningen er.

Coachen er klientens guide til at finde de svar, der allerede ligger gemt i hvert enkelt menneske.
Mange af vores forgængere har kigget til lignende coachende tanker: Sokrates, Rousseau, Kierkegaard, Nietzsche og Carl Rogers, for at nævne nogle.
Nutidens coaches beskæftiger sig med samme udfordringer, som de store tænkere og filosoffer. Der går klare linjer fra ældre filosoffer gennem psykologien og ind i moderne coaching.
Sokrates bliver ofte omtalt, som ophavsmanden til Coaching.
Sokrates fremhævede værdien af at lade mennesker besvare deres egne spørgsmål. Han havde en grundlæggende interesse i at skelne mellem sandt og falsk, og havde en ukuelig tro på det bedste i mennesket.
Denne tro er fundamentet i god coaching.
Coaches er ikke psykologer eller filosoffer, men coaching er baseret på elementer af psykologiske grundtanker, og fundamentale meninger fra filosofien. Min egen passion for coaching redskabet er drevet af, at jeg dybfølt tror på, at vi alle kan leve det liv, vi ønsker.

Jeg har siden, jeg var helt ung, blevet oprørt, når nogen forsøgte at stikke en mental kæp i mit drømme-hjul, og det har været benzin på bålet hver gang, nogen har forsøgt at stoppe mig i min fremdrift.

Coaching er et enkelt – ikke at forveksle med nemt – redskab.

Den dybdegående Coach vil kunne ændre liv til det bedre. Med respekt for individet og med indsigt i den menneskelige psykes krumspring og faldgruber, vil en coach med mindful tilgang kunne skabe ro og balance, samtidig med at glæde og begejstring kan vokse ud af de nye handle mønstre, som klienten bliver støttet i at tage ansvar for.

Hvad er din personlige motivation for at udvikle dig? Hvorfor er dette vigtigt for dig at bevæge dig nye steder hen på dit mentale vej kort?
Du kan købe bogen her på hjemmesiden - I menuen finder du siden "shop".

Kærlig hilsen
Sara Roland


Hvad Mindful Coaching er!Mindful coaching er hvor mindfulness og coaching mødes – Det maskuline og det feminine, hvis vi skal over i den østlige filosofis mindset. Yin & Yang!

I mindfulness lærer vi at skifte fra handling til en tilstand af væren.
Handlings-tilstanden er typisk kendetegnet ved overbevisninger, tanker orienteret mod fortid eller fremtid, autopilot reaktioner eller impulser.
Være- tilstanden indebærer på den anden side begreber som proces, følelser, fokus på her og nu, dybereliggende intentioner og kreative valg.

Man kan sige, at mindfulness og meditation synes at være mere stille og medfølende, mens coaching foretrækker handling (mål og handlingsplaner).

Kombinationen forbedrer dog begge redskaber, siger en coachingundersøgelse, der fandt, at mindfulness-træning kombineret med løsningsfokuseret coaching, hjælper klienter med at nå deres mål på en langt sundere og hel måde.
Målene kommer ganske enkelt fra et mere autentisk sted i klienten, og derfor har det større positiv langtidsvarende effekt.

Forskning viser, at opmærksomhedstræning i minimum 8 uger bogstaveligt talt om-programmerer vores hjerner, og derfor er uddannelser og kurser af længere varighed bedre i stand til at hjælpe dig med et integrere en ny positiv livsindstilling.

Start din mindful coaching rejse her:

- Træn Yoga og meditation regelmæssigt.

- Hav en systemisk tilgang til coaching, "vær opmærksom" på de bredere områder, som du og dine klienter arbejder med. Her kommer coachingmodellen i spil.

- Fremgangsmåden i mindful coaching (og i livet) er ikke-dømmende, åben, nysgerrig og medfølende.
Forbered din egen opmærksomhed og nærvær inden hver coaching-session - dette kan tage så lidt som et par minutter.
Bevæg dig / gå dig f.eks. til en mindful opmærksom, eller sid i parken, bilen, kontoret mm - og vær opmærksom på din egen vejrtrækning i et par minutter.

- Inddrag vejrtrækning / mindfulness-praksis i coaching-sessioner, og som ”hjemmearbejde”, hvor det er nyttigt og passende for klienten.

- Hvis ordet mindfulness forstyrrer, skræmmer eller støder din klient, kan øvelserne kaldes centreringspraksis, vejrtrækningspraksis eller opmærksomhedstræning.

Mindfulness øvelser og tilgange vil hjælpe dine klienter (fra øverste leder til menig medarbejder) med at blive mere ressourcefulde og kreative, mere følelsesmæssigt intelligente, bedre i stand til at være modstandsdygtige og håndtere stress - forskningen støtter alt dette.

- Tag udgangspunkt i nutiden og i kropsbevidsthed i alle coaching sessioner. Benyt spørgsmål som kan belyse forskellen på tanker, følelser, kropslige fornemmelser, begivenheder - både fra din egen side og fra din klients side.

- Vær nysgerrig på alt, hvad der opstår, og undersøg mod det 'vanskelige' såvel som det 'lette'.

- Undgå overdreven fokus på resultatet, både for dig selv som coach, og for dine klienter.

Det kan være utroligt kraftfuldt (især for ledere, som er vant til at skulle have svar på alt) at sidde uden at kende svaret eller retningen, at være åben for, hvad der kommer frem på en ikke-dømmende, nysgerrig og medfølende måde.

- Vær medfølende med dig selv og dine klienter.
At øve opmærksomhed hjælper os med at udvikle medfølelse, som jeg mener er en central del af coaching.

Det kan være utroligt svært at være medfølende med sig selv, men det er værd at træne det aspekt.

- Sidst men absolut ikke mindst - Hav det sjovt!

I vesten tager vi ofte alting for alvorligt og kan lære meget af østlige filosofi...

- LEV dit liv - og vær venlig mod andre.

Ja, mindfulness hjælper os med at håndtere stress, være mere kreative, forbedrer vores kognitive funktion og dermed vores "præstation", men i sidste ende handler mindfulness for mig om at bringe glæde tilbage i vores liv og hos vores klienter.

Kærligst
Sara Roland