Bliv Coach med højt fagligt niveau - Der er ikke plads til flere på holdet nu - skriv dig op til forårs holdet!

Be Change tilbyder dig en ICF godkendt coachuddannelse.
ICF godkendelsen garanterer vores høje professionelle standard.

Be Change coachuddannelsen er mere dybdegående end de fleste, og en grunduddannelse i livsmestring ud over at være en coachuddannelse.

Næste GRATIS tema aften, med fokus på skygge arbejde er d. 11 december kl. 18 - 20 i København K.
Du finder tilmelding nederst på denne side.

Den vigtigste rejse, du kan foretage dig i livet er rejsen fra dit hoved til dit hjerte!

Hos Be Change er vores mindset; At være den forandring vi ønsker at se i verden!


Vi uddanner dygtige og dybdegående coaches i vores ICF godkendte coachingmodel - og samtidig uddanner vi mennesker i at mærke sig selv, og kan hjælpe andre til at lære det samme

Hos Be Change bliver du uddannet i livsmestring, i stress forebyggelse og i personligt ledersskab.

Vi skaber en bedre verden - ét skridt af gangen!

Vil du gerne kunne hjælpe dig selv og andre til at leve livet fuldt ud?

Dette lærer du på Be Change Coachuddannelsen:

Under hele uddannelsen vil vi vende tilbage til udviklings psykologiens teorier - Hvordan blev vi formet, som børn og hvordan vi er påvirket af vores historie, som voksne.Vi mener det er vigtigt at kende os selv, når vi skal arbejde med andre mennesker.

Egoets frygtstrategier. Lær din frygt at kende, og lær at rykke andre ud af deres frygt. I stedet for frygt lærer vi dig at tage personligt lederskab - en ny kraftfuld væren i livet.

Skyggearbejdet - Alt det vi ikke vil vedkende os om os selv, holder os tilbage! Her ligger guldet begravet, og dette redskab vil rykke dig og dine klienter meget langt væk fra fortidens trange mentale rammer.

Kognitiv coaching - Coaching er et samarbejde mellem klient og coach, og coachen tror altid på menneskets mentale evner, og erkendelses-processer

Overbevisninger - Vores falske sandhed, som holder os fast i gamle mønstre. Vi har dem alle, og her bliver du trænet i selv at give slip i fastlåste tanker og støtte andre i det samme. Tankes kraft er stærk!

Åndedrætsteknikker, som giver dig og dine kommende klienter en dybere kontakt til følelser og "guldet" i det underbevidste.

Mindfulness - Lær at lave guidede visualiseringer, og lær at acceptere dig selv, som det hele menneske du er.

Personligt lederskab - Giver dig indblik i hvor du spænder ben for dig selv, og hvor du allerede nu har styrker.

Du bliver fulgt til dørs med supervision mellem undervisningsmodulerne. Supervisionen kan du også gøre brug af efter uddannelsen er endt, da vi mener at der altid skal være mulighed for sparring med en professionel kollega.

Den markante forskel på denne coachuddannelse, og andre på markedet er at vi fokuserer meget på sammenhæng mellem både krop og sind. Den kropslige tilgang kombineret med den mentale læring er meget effektiv og gavnlig, når vi vil skabe vedvarende positiv forandring.


Uddannelsen er bygget op omkring forbindelsen mellem sindet og kroppen.

Underviserne er meget erfarne indenfor deres specialer, og de brænder for at give deres viden videre til dig.

"At tage Be Change coaching uddannelsen, har været den bedste beslutning, jeg hidtil har taget. Der er et stort fokus på den enkelte person, og der er masser af plads til både at blive hørt og set. Det gør, at man lærer endnu mere og udvikler sine kundskaber for coachingens teknikker på et endnu dybere plan." Laura Nicolaisen.

Næste hold starter d. 27 marts 2020.

Vi har mindre hold, som sikrer tid til den enkelte elev.

Du er velkommen til at holde din plads ved at lægge et mindre depositum. Vi deler også gerne betalingen op i rater.

Se alle datoer nederst på denne side

Prisen kr. 33.995,- er inklusiv moms, individuel supervision mellem modulerne, ICF godkendt certificering og materialer.

Vi forbeholder os retten til ændringer i af rækkefølgen af indhold, ændring af lokation, og ændringer i forhold til underviserne.
Vi er ikke altid herre over de ydre forhold, men vi leverer altid samme dybtgående uddannelse.

Vi åbner op for hvad coaching kan som kommunikationsredskab.
Indledende introduktion til rollen som Coach, herunder introduktion til ICF's 11 kernekompetencer, som vi følger hos Be Change.
Lær at stille de coachende spørgsmål, som vil give klienten nye perspektiver. Som coach tror vi på at mennesker har svarene i sig selv, og de coachende spørgsmål åbner op for de indre sandheder.
Forhindringer / Egoets frygtstrategier. Alt det der forhindrer mennesket i at leve livet fuldt ud.
Lær en række effektive redskaber, der giver dig en forståelse for hvordan vi er styret af frygt, og hvordan vi kan vende frygt til flow. Få kendskab til de tanker der holder os tilbage, som er dråber der får glasset til at blive fyldt med svigt af os selv = stress.
Det der ofte står i vejen for vores glæde er frygten for at fejle, og frygten for succes.
Gå i dybden med din egen frygt, og oplev langt større bevægelsesfrihed.
Lær at give konstruktiv feedback.
Lær at sætte rammen for din coachende tilstand og afdæk din klients tilstand med Pyramidemodellen.
Lær at benytte 80/20 procent reglen, så du bliver "hjemme" på egen banehalvdel, og bevarer din professionelle støttende rolle.
Gennemgang og træning af trin 1 – 2 i Be Change coachingmodellen.

 

På dette modul vil vi arbejde med frigørelse fra hæmmende tankemønstre!
Lær hvordan skyggearbejdet kan sætte dig fri. Vi går i dybden med spejling og skygger
Lær hvordan enkle og effektive yoga øvelser kan styrke din vejrtrækning, så du kan komme i en sund kontakt med din krop, og dine følelser.
Lær om nonverbal kommunikation - Kroppen er sindets kompas, og når vi lærer at navigere efter kroppens signaler, kan vi opnå et langt mere balanceret liv.
Vi kommunikerer nonverbalt 80% af vores liv, og derfor er det vigtigt at være bevidst om hvad vi sender ud. Det vi sender ud, får vi tilbage!
Gennemgang og træning af trin 3 – 4 i Be Change Coachingmodellen.


Den falske komfortzone. Lær din komfortzone og kende, så du kan navigere frit i dit liv.
Kraftfuld kommunikation.
Lær hvordan autentisk kommunikation, som gør dig mere tydelig, kan påvirke både krop og sind.
Lær de dybdegående og effektive kommunikations redskaber, som gør dig mere tydelig, og styrker dine relationer, både på jobbet og privat
Gennemgang og træning af trin 5 – 6 i Be Change coachingmodellen.

 

Personligt lederskab.
På dette modul kigger vi på psykologien bag det personlige lederskab, og din nye viden om dig selv vil bane nye veje fremadrettet.
Lær at tage de modige skridt der skal til for at skabe vedvarende positiv forandring!
Er du ydre eller indrestyret? Vælger du dig selv til, eller varetager du oftest andres behov? Evnen til at skabe balance i hvad du er styret af, er essentielt for at kunne leve et liv med glæde og overskud.
Træning af trin 1 – 6 i Coachingmodellen.


Bliv helt skarp på din vigtige rolle, som inspirerende coach, på din professionelle vej og din vision fremadrettet.
Opsummering af overbevisninger & skygger.
Når vi arbejder med coaching, så ved vi at forhindringerne kan være mange, og ofte helt skjulte for os selv.
Derfor handler modul fem primært om at give slip i frygt, så I kan gå ud i verden med al Jeres unikke power og visdom!

 

På dette modul forbereder vi din kommende certificering, og der bliver mulighed for at fejre dit forløb, og alle de redskaber du nu er fortrolig med og kan benytte med klienter, som dybtgående Be Change Life coach.

 

Kom til gratis tema aften.

Tema om skygge arbejdet. København d. 11 december 2019, kl. 18.00-20.00.

Tema om selvbilleder. København d. 19 januar 2020, kl. 18.00-20.00.

 
 

Datoer for næste hold:

Forår 2020:Modul 1: d. 27 – 29 marts 2020

Modul 2: d. 24 – 26 april 2020.

Modul 3: d. 29 – 31 maj 2020

Modul 4: d. 26 - 28 juni 2020

Modul 5: d. 14 - 16 august 2020.

Modul 6: d. 19 & 20 september 2020


Uddannelsens varighed:

6 moduler fordelt på 3 månedlige undervisningsdage inkl. certificering.

Undervisning i tidsrummet 10.00 -16.30.