Hvad Mindful Coaching er!

Mindful coaching er hvor mindfulness og coaching mødes – Det maskuline og det feminine, hvis vi skal over i den østlige filosofis mindset. Yin & Yang! I mindfulness lærer vi at skifte fra handling til en tilstand af væren. Handlings-tilstanden er typisk kendetegnet ved overbevisninger, tanker orienteret mod fortid eller fremtid, autopilot reaktioner eller impulser. Være- tilstanden indebærer på den …

Uddrag fra min bog; Hjertets Rejse – “Mindful Coaching tager Coaching et lag dybere”.

Coaching er et fremadrettet redskab, der med sin enkle opbygning hjælper klienten til at åbne for nye tænkemåder. Derved bliver klienten i stand til skridt for skridt at ændre sine livsmønstre markant, og dermed opbygge en stærk selvtillid og tro på egne kompetencer. Coaching er en metode til at guide og motivere gennem samtaler, aktiv lytning og opmuntring. Betegnelsen ”coach” …

Den vigtigste opgave som coach…

… Er at hjælpe vores klienter til at identificere den frygt de har, som står i vejen for at de lever deres fulde potentiale. Først og fremmest må vi lytte, så vi derved kan opfange alle de ubevidste tankemønstre der kommer fra klienten, som afslører deres frygt. Der kommer altid ledetråde, – ofte allerede når klienten taler om målet, og …

7 coachende skridt ud af din hæmmende komfortzone!

1. Træn modet til at vende blikket indad. Det første og vigtigste skridt, er at erkende dine behov, dine længsler og drømme, – uden at affeje dem ved første tanke. Hvor end dine drømme og behov ligger, så lad dem vokse i dig. Hvad vil du rigtigt gerne, hvis du turde springe ud af din komfortzone? Mærk efter… Hvilke mål …